• Asistan alımı ön koşulları:
  1. Hazırlık sınıfı öğrencisi olmak,
  2. TC vatandaşı olmak,
  3. UPPER-INTERMEDIATE veya ADVANCED öğrencisi olmak.
  • Çalışma Şartları (günde toplam 3 saat):

           Sabah asistanlarının çalışma saatleri (dönüşümlü olarak):

              9:00- 12:00

             10:30-13:30

             10:30-13:30

           Öğlen asistanlarının çalışma saatleri (dönüşümlü olarak):

             12:55-15:55

             13:35-16:35

             14:00-17:00

  • İş Tanımı
  1. Kitap ve materyalleri düzenlemek,
  2. Kitap ödünç vermek,
  3. Bilgisayarda döküman yazma/materyal okuma/düzeltme işleri yapmak,
  4. SAC'ten sorumlu öğretim görevlilerinin uygun gördüğü işleri yapmak.

Son Başvuru Tarihi: 8 Şubat 2019 saat 12:00

Online başvuru formu için tıklayınız. 

İşe Alım Prosedürü: Adayların doldurmuş oldukları başvuru formu sonrasında ön elemeden geçenler email yoluyla sözlü mülakata çağırılacaklardır. Mülakat tarih ve yeri email ile adaylara bildirilecektir.

Bu form, 8 Şubat 2019 Cuma günü saat 12:00'da otomatik olarak kapanacaktır.

This form will automatically close at 12:00, on Friday, 8 February, 2019.


Last Updated:
03/02/2019 - 22:37